Ontmanteling

Ontmanteling

De ontmanteling van olie- en gasinfrastructuur zal de komende decennia toenemen. Een toenemend aantal offshore olie- en gasinstallaties nadert het einde van hun levensduur of economische exploitatie.

Tegelijkertijd staat Nederland voor een immense uitdaging om de doelstellingen te halen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen en de transitie naar een duurzaam energiesysteem te maken. In sommige gevallen zijn er mogelijkheden om de bestaande infrastructuur te hergebruiken voor opwekking en transporteren van nieuwe duurzame energie.

Ontmanteling vergt doorgaans enkele jaren van zorgvuldige planning voordat de uitvoering begint. Er zijn veel stappen nodig waarbij verschillende belanghebbenden betrokken zijn.

Als scheepsagent en dienstverlener van havenlogistiek, in combinatie met onze flexibiliteit in adhoc helikopterdiensten, assisteert DHSS de grote aannemers tijdens hun ontmantelingsprojecten. Onze ervaring en ons netwerk in zowel de olie- en gasmarkt als in de duurzame industrie is gunstig voor de mogelijkheden die zich op sommige offshore locaties kunnen voordoen om de bestaande infrastructuur te hergebruiken kijkende naar de ontwikkelingen in de offshore wind.