DHSS binnenkort gecertificeerd volgens de CO2 prestatieladder

19 december 2022

DHSS binnenkort gecertificeerd volgens de CO2 prestatieladder

DHSS zet zich in voor het verminderen van de CO2-uitstoot in al haar bedrijfsprocessen. De verkregen inzichten kunnen worden gebruikt om na te gaan welke verbeteringen mogelijk zijn om de milieu-impact van DHSS (ook wel de Carbon Footprint van een bedrijf genoemd) te verminderen.

In overeenstemming met de Nederlandse CO2 prestatieladder legt ons bedrijf momenteel de laatste hand aan het proces voor het verkrijgen van de certificering.

Wij maken gebruik van de CO2-Prestatieladder van Stichting SKAO www.skao.nl als instrument voor onze inventarisatie en certificering om te voldoen aan de EED-wetgeving. DHSS heeft ervoor gekozen zich te laten certificeren voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Duurzaamheid en het milieu staan centraal in onze bedrijfsfilosofie en alle bedrijfsactiviteiten van DHSS. Zo is ons energiemanagementprogramma, met doelstellingen voor CO2-reductie, een belangrijk onderdeel op het gebied van duurzaamheid. Onze ambitie voor een duurzame bedrijfsvoering past goed bij de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder stimuleert DHSS om de eigen CO2-uitstoot te verminderen.

De CO2-Prestatieladder heeft voor ons bedrijf vier invalshoeken, verdeeld over niveau één tot en met vijf.

  • In zicht
  • CO2-reductie
  • Transparantie
  • Deelname

 

DHSS is er trots op begin 2023 het certificaat CO2-Prestatieladder op niveau 3 te behalen. Met het behalen van het certificaat kunnen we aantonen dat ons bedrijf actief bezig is met het verkleinen van de CO2-footprint.

 

Onze doelstelling op het gebied van CO2-reductie

DHSS wil in 2026 40% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2021. (Deze doelstelling is gerelateerd aan de gerealiseerde omzet en het aantal fte's)

Download CO2 communicatiebrief DHSS (PDF, in het Nederlands)