PROCUREMENT

PROCUREMENT

Inkoopbeheer voor de offshore-energie-industrie vereist een veelzijdige set van vaardigheden, inclusief het correct omgaan met financiën. Ons inkoopteam beschikt over flexibele professionals met een geheel nieuwe reeks vaardigheden in hun gereedschapskist. Wij zijn ons bewust van de dynamische adhoc-behoeften in onze wereld van de offshore industrie. DHSS is gefocust op drie zaken: zorgen voor een tijdige levering van goederen en diensten, en de kosten zo laag mogelijk houden, zonder kwaliteitsverlies. Maar ook te streven naar duurzaamheid voor levering van goederen en diensten door onze leveranciers.

Een samenwerkingsaanpak wordt steeds belangrijker naarmate bedrijven meer verbonden raken. Deze inspanningen zijn cruciaal voor ons inkoopteam om de behoeften van onze klanten voor goederen en diensten te begrijpen. Welke goederen en diensten zijn het beste en hoe flexibel is onze supply chain om op een duurzame manier te leveren. Onze inzet voor duurzaam inkopen zorgt voor waarden, die de kern vormen van ons bedrijf. Dit wordt via de toeleveringsketen van ons bedrijf geïntegreerd in de levenscyclus van onze diensten.

Wij streven ernaar om de duurzame inkoop en investeringen van ons bedrijf toekomstbestendig te maken met een duurzaam beleid om de levensvatbaarheid voor de lange termijn te vergroten.

Met differentiatie van onze diensten met het oog op een duurzame inkoop, creëren wij kansen die het ontwikkelen van onze diensten innovatiever en duurzamer maken - relevant voor onze klanten.